Polaganje za decu, jun 2016.

09Polaganje za decu održano je u petak krajem juna 2016. godine u Beogradu. Sledeći polagači su uspešno položili:

Za 12.kyu položilo je 3 polagača:

 1. Olga Arsić
 2. Jovan Mavrak
 3. Branko Spasenović

Za 11.kyu položilo je 5 polagača:

 1. Mia Lukač
 2. Tara Vuković
 3. Angelina Ilić
 4. Vanja Zujalović
 5. Miloš Vojinović

Za 10.kyu položilo je 4 polagača:

 1. Petar Čović
 2. Aleksa Ćulafić
 3. Danilo Đuričić
 4. Mihajlo Vukajlović

Za 8.kyu položilo je 5 polagača:

 1. Ilija Jović
 2. Strahinja Sirovatka
 3. Magdalena Tomović
 4. Una Zlatanović
 5. Mihajlo Radović

Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd Aikido polaganje za decu, jun 2015. : 22. jun 2016. Beograd