Saradnik kluba


Ljiljana Bulajić

Rođena 11.10.1954.
Stručni saradnik kluba – savetovanje


Obrazovanje

Diplomirani školski psiholog – pedagog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Saradnjom sa psihologom obezbeđujemo kontrolu psihološko pedagoških varijabli (aspekata rada) i unapređujemo svoje aktivnosti u tom domenu. Smatramo da je to od izuzetnog značaja, posebno zbog uzrasnih i razvojnih osobenosti polaznika grupa za najmlađe (predškolsku i školsku decu).


Stručnu saradnju sa psihologom realizujemo kroz sledeće oblasti:

 1. Konsultativni rad u vezi sa specifičnostima rada sa decom, i u grupi;
 2. Pravilno korišćenje vaspitno-obrazovnih kapaciteta u okviru interakcije trener – dete ;
 3. Argumentovano upućivanje roditelja u značaj njihovog prisustva i uključivanja u taj process, kako bi zajednički i sinhronizovano delovali i ostvarivali snažan i koherentan vaspitni uticaj na dete;
 4. Prevazilaženje teškoća, u trouglu roditelj – dete – trener, koje se mogu pojaviti usled ličnih, unutrašnjih konflikata, koji svaki od učesnika potencijalno nosi, a može se ispoljavati kao netolerancija, agresivnost, preterana pasivnost, neuretski konflikt i slično;
 5. Prepoznavanje i preporuka za rad sa decom sa:
  • Izraženom socio – emocionalnom nezrelošću,
  • Ograničenim intelektualnim kapacitetima,
  • Poremećajem ponašanja…
 6. Individualni rad sa decom čiji roditelji prepoznaju teškoće u procesu učenja:
  • Usvajanje novih motivacionih obrazaca,
  • Učenje pravilnih tehnika učenja i  slično.

  Anketa 1

  Kako ste saznali za aikido klub Eiki?

  Google - 55.3%
  Preko društvenih mreža: Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin... - 12.8%
  Letak, plakat - 10.6%
  Od prijatelja - 16.3%
  Na sajtu druge organizacije - 3.5%
  Preko TV-a - 0.7%
  Dnevne novine - 0.7%

  Ukupno glasova: 141
  Glasanje u ovoj anketi je završeno u: 30 jun 2015 - 00:00

  Anketa 2

  Zašto želite da počnete sa vežbanjem aikido-a

  Da bih bio/bila u boljoj kondiciji - 14.3%
  Želim da naučim da se obranim - 49.1%
  Hoću da smršam - 3.4%
  Izgleda interesantno - 5.7%
  Interesuju me duhovni aspekti ove veštine - 21.7%
  Radi druženja i novih poznanstava - 3.4%
  Drugo - 2.3%

  Ukupno glasova: 175
  Glasanje u ovoj anketi je završeno u: 30 jun 2015 - 00:00