Članarina

 

clanarina3U našem klubu prva tri treninga su besplatna.
Nakon upisa u klub, mesečna članarina se uplaćuje gotovinski u ekspozituri kluba, ul. Jablanička 3i.

 

Mesečna članarina iznosi:

  • 2500 dinara, za vežbanje u grupi za decu predškolskog uzrasta
  • 2500 dinara, za vežbanje u grupi za decu školskog uzrasta
  • 2500 dinara, za vežbanje u grupi za odrasle

Anketa 1

Kako ste saznali za aikido klub Eiki?

Anketa 2

Zašto želite da počnete sa vežbanjem aikido-a