Anketa 1

Kako ste saznali za aikido klub Eiki?

Anketa 2

Zašto želite da počnete sa vežbanjem aikido-a