Plan aktivnosti 2015/16.

 

DatumDogađajLokacija
Septembar 2015. Sportska Bajka, Zoo Vrt Beograd
Septembar 2015. Aikido seminar - Yoshiaki Yokota, 7. DAN Sliven, Bugarska
Oktobar 2015. Jesenji aikido seminar za odrasle Sjenička 1, Vračar
Decembar 2015. Aikido polaganje za odrasle Sjenička 1, Vračar
Decembar 2015. Zimski aikido seminar Ševina 16, Zemun
Decembar 2015. Aikido polaganje za decu Jablanička 3i, Čukarica
Februar 2016. Aikido polaganje za 6.kyu Sjenička 1, Vračar
Mart 2016. Aikido seminar, Drago Bogdanović 6.DAN Sjenička 1, Vračar
April 2016. Aikido izlet Vršac
Maj 2016. Prolećni aikido seminar za odrasle Ševina 16, Zemun
Jun 2016. Aikido polaganje za odrasle Sjenička 1, Vračar
Jun 2016. Aikido polaganje za decu Jablanička 3i, Čukarica
Jul 2016. Aikido kamp „Bajina Bašta 2016“ Bajina Bašta
Avgust 2016. Letnja pauza Jablanička 3i, Čukarica